F-6

På Malmö Friskola känner alla barn,trygghet, arbetsro och glädje i sin undervisning. Vi arbetar strukturerat så att varje elev får det stöd den behöver av kompetenta pedagoger  för att utvecklas på bästa sätt. På Malmö Friskola arbetar pedagogerna språkutvecklande med lässtrategier, Bornholmsmodellen och En läsande klass. Varje ska möta framtiden med lust, glädje och nyfikenhet och genom upplevelsebaserat lärande förverkliga sina drömmar. På skolan utgår vi från ett lösningsorienterat förhållningssätt med höga förväntningar.Vi erbjuder alla barn utmaningar utifrån deras egen nivå för att skapa ett lustfyllt lärande och en god grund för livslångt lärande. Vi utvecklar en inkluderande verksamhet där alla tar tillvara på och utgår från varje barns kunskaper och förmågor i arbetet med att nå uppsatta mål. Vi arbetar kooperativt och ser olikheter som möjligheter. Alla elever har en egen dator och arbetar med digitala läromedel såväl som med analoga.