GDPR

För oss på Malmö Friskola AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt. Därför välkomnar vi den nya EU-förordning GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.
Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Därför har vi tagit fram en integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina personuppgifter. Något vi till exempel gör för att kunna förbättra vår service.
Du behöver inte göra något, men vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn på vår hemsida så att du får förståelse för varför vi samlar in personuppgifter, hur länge vi sparar dem, dina rättigheter med mera.

Du hittar policyn här: www.malmofriskola.se

Hälsningar
Malmö Friskola AB