Malmö Fritidshem

Vi bedriver verksamhet för elever från årskurs F-6 och finns i ljusa fina lokaler på Malmö Friskola.
Vi har verksamhet 07:00 – 17:00.

Vårt mål är att barnen ska få en meningsfull fritidsvistelse där de kan känna sig trygga och få en god självkänsla samt få en ökad förståelse och medmänsklighet!

Undervisningen i fritidshemmet stimulerar barnens utveckling och lärande och eleverna erbjuds en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i barnens behov, intressen och erfarenheter, men även genom att de utmanas till inspiration av nya upptäckter. I undervisningen erbjuds barnen en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

På Fritidshemmet arbetar vi med språkutvecklande aktiviteter i sociala sammanhang. Vi följer läroplanens första, andra och fjärde kapitel som handlar om fritidshemmet. Läroplanens fjärde kapitel förtydligar fritidshemmets uppdrag, syftet med undervisningen och det centrala innehållet undervisningen ska vila på. Undervisningen i fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande och erbjuder barnen  en meningsfull fritid.