Malmö Fritidshem

Vi bedriver verksamhet för elever från F-6 och finns i ljusa fina lokaler på Malmö Friskola.
Vi har verksamhet 07:00 – 17:00.

Vårt mål är att barnen ska få en meningsfull fritidsvistelse där de kan känna sig trygga och få en god självkänsla samt få en ökad förståelse och medmänsklighet!

Undervisningen i fritidshemmet stimulerar barnen utveckling och lärande och erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i barnens behov, intressen och erfarenheter, men också att de utmanas genom att inspireras till nya upptäckter. I undervisningen erbjudas barnen en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

På Fritidshemmet arbetar vi med språkutvecklande aktiviteter i sociala sammanhang. Vi följer läroplanernas första, andra och fjärde del som handlar  om fritidshemmet. Läroplanens fjärdedelen förtydligar fritidshemmets uppdrag, syftet med undervisningen och vilket centralt innehåll barnen  ska få möta.Undervisningen i fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande och erbjuder barnen  en meningsfull fritid.