Malmö Förskola

Vi bedriver förskoleverksamhet för barn 1-5 år i trivsamma lokaler där barnens glädje och kreativitet står i fokus. Vi bygger vår verksamhet utifrån förskolans läroplan.

Vi har stora fräscha lokaler  med plats för 54 förskolebarn. Vi har också en stor och vacker utemiljö. 

På Malmö förskola arbetar vi med att ge varje barn förutsättningar att utveckla våra mål:

  • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leda med ord och berätta , ställa frågor och argumentera i olika sammanhang.
  • Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur

På Malmö förskola arbetar vi med barnets självständighet och tillit till sin egen förmåga, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. (och hur vi ska nå dit)

Vi arbetar med förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Vi arbetar med tillgängliga lärmiljöer  och digitalisering och programmering.

Våra öppettider är: 06:30 - 17:00

Vid behov har förskolan öppet 06:15 - 18.30