Vår personal

Ledning

Rektor

Marie Widell

Förskola

Barnskötare

Samar Taha

Barnskötare

Frida Nilsson

Förskolelärare

Miaad Safawizadeh

Barnskötare

Awatif Ali

Barnskötare

Paul Olofsson

Årskurs F-3

Lärare F-klass

Katarina Widell

Lärare åk 1

Emil Gustafsson

Lärare åk 1

Celina Thysell

Lärare åk 2

Eva Bergqvist

Lärare åk 3

Johanna Wredmark

Modersmålslärare

Bassema Fadlallah

Årskurs 4-6

Lärare åk 4

Lirim Osmani

Lärare åk 5

Ann-Britt Prestor

Lärare åk 6

A

Fritidshem

Christofer Siech

Karl Bergström

Maha Muzaffer

Katarina Widell

Elevhälsan

Kurator

Amir Al-Istarabadi

Skolsköterska

Natalia Nilsson

Specialpedagog

Manja Cizmic

Vakmästare

Jörgen Hentzel

Kansli

HR

Haidar Almashat