Vår personal

Ledning

Rektor

Marie Widell

Malmö Förskola

Förskolelärare

Eva Andersson

Barnskötare

Awatif Ali

Barnskötare

Sabrina Dupuy

Barnskötare

Jasmin Toldbod

Barnskötare

Caroline Sylvan

Barnskötare

Louise Lorin


Årskurs F-3

Lärare FA

Katarina Widell

Lärare FB

Felicia Evander Da Fonseca

Lärare åk 1

Nisha Anbazhagan

Lärare åk 2

Johanna Wredmark

Lärare åk 3

Celina Thysell

Årskurs 4-6

Lärare åk 4

Claudia Colak

Lärare åk 5

Gunilla Dahlberg

Lärare åk 6

unnamed

Sirisha Makam

Modersmålslärare

Bassema Fadlallah

Musiklärare

Rozalinn Al-Khamees

Fritidshem

Alham Jamil

Didar Kanturovska

Ingrid Johansson

Elevhälsan

Kurator

Amir Al-Istarabadi

Skolsköterska

Natalia Nilsson

Speciallärare

Kerstin Gustafsson

Specialpedagog

Eva Bergqvist

Kansli

HR

Haidar Almashat

Administratör

Emil Gustafsson

Barnskötare