Ansök om plats hos oss

Fyll i din ansökan här

Kontakt

Om ingen annan vårdnadshavare finns kan du hoppa över följande steg
Föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar har rätt till skolbarnsomsorg/fritids för sitt barn. Skolbarnsomsorgsverksamhet är belagd med månadskostnad för det enskilda barnet.
Vill ni ta del av skoltransport till eleven ovan?
Kostnad för skoltransport: 1:a barnet – 200 kr, 2:a barnet – 150 kr, 3:e barnet 100 kr och därefter 100 kr/barn/månad.

Social Media