Ansök om plats hos oss

Fyll i din ansökan här

Kontakt

Om ingen annan vårdnadshavare finns kan du hoppa över följande steg
Föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar har rätt till skolbarnsomsorg/fritids för sitt barn. Skolbarnsomsorgsverksamhet är belagd med månadskostnad för det enskilda barnet.

Social Media