Trappan_Anders_1a     Vår fina multiplikationstrappa som vår matteguru Anders har

     skapat tillsammans med vaktmästaren Jörgen