Detta är lite av vad våra ettor har gjort under året

Varen_1a

 

 

 

     Vi har under hela året pratat om våra
     fyra olika årstider. Här har vi gjort ett
     vårträd med knoppar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varen_2a

 

 

 

 

 

Vi har pratat om vad som kännetecknar
våren och tillsammans skrivit en faktatext

 

 

 

 

 

Sagotema

 

      Vi har också haft temat 
      sagor och vi har pratat
      om hur en saga är
      uppbyggd.

      Vi har läst sagor
      tillsammans, skrivit en
      saga gemensamt och
      eleverna har skrivit
      egna sagor.

 

 

 

 

Bokskogen_1

 

Den 20 maj var vi på utflykt i Bokskogen. Där gick vi Sagostigen som blev ett perfekt slut på vårt sagotema.

Vi fick längs stigen läsa en saga om trollet Flisan.